Nano – skalad lantan Hexaborid (LaB6)-kontroll av egenskaper i beroende av typ av tillverkning

detta dokument presenterar påverkan av tillverkningsmetoder på de optiska och foto-termiska egenskaperna hos nano-LaB6. Nanopartiklarna (NPs) tillverkades via kontinuerligt manövrerad kulfräsning eller induktionsplasmateknik. Medan olika slipprocesser för LaB6 också diskuterades med användning av etylenglykol (EG) och ZrO2 slipmedier i tidigare verk, presenterar den uppskalade plasmatekniken en ny möjlighet att få NPs med höga utbyten och smal storleksfördelning. I vårt arbete uppnås NPs < 100 nm genom malningsexperiment med etanol, 1-metoxi-2-propanol och etylenglykol. Vidare undersöktes förändringen av slipparametrar intensivt. Jämfört med slipat NPs, Nano-LaB6 i hög renhet uppnås genom plasmateknik och visar skillnader i färg, morfologi (UHR-FESEM), absorptionsbeteende och kristallitstorlek (röntgen). Akrylatterminerad starPEG (poly etylenglykol) användes som ett högt tvärbundet nätverk efter in situ UV-polymerisation för att stabilisera NPs homogent. Vi sätter också fokus på foto-termiska omvandlingsegenskaper hos LaB6-dispersioner i etylenglykol, dvs omvandling av den absorberade fotonenergin till värme och temperaturfördelning runt laserpunkten som kännetecknas av en IR-kamera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.