Life Domain 5e / Supreme Cleric healing tips 2021

Innehållsförteckning

Life Domain 5e koncentrerar sig på den gynnsamma levande energin–bland världens grundläggande krafter –upprätthåller allt liv.

livets gudar uppmuntrar energi och hälsa genom att läka de sjuka och skadade, ta hand om människor i nöd och driva dödskrafterna och undeath. Nästan alla icke-onda gudom kan påverka denna domän, särskilt jordbruksgudar, solgudar, helande eller uthållighetsgudar och samhälls-och hemgudar.

 • tabell: Life domän trollformler
 • Cleric nivå trollformler
 • 1: A välsigna, bota sår
 • 3: e mindre restaurering, andliga vapen
 • 5: e ledstjärna för hopp, återuppliva
 • 7: e död Ward, väktare av tro
 • 9: e Mass bota sår, öka döda

Bonus kunskaper i livet domän 5e

när du väljer detta domännamn på 1: A nivå, du får kunskaper med tung rustning. När du använder en charm av 1: a graden eller mer generös för att återställa Reach Points till en varelse, återfår varelsen ytterligare träffpunkter motsvarande 2 + stavningens nivå.

kanal gudomlighet: bevara livet domän 5e

från och med 2: a nivån kan du använda din kanal gudomlighet för att läka de svårt skadade.

som en aktivitet presenterar du din heliga symbol och framkallar helande energi som kan återställa en mängd träffpunkter som motsvarar fem gånger din Cleric nivå. Den här funktionen kan återställa en varelse till högst hälften av sitt maximala träffpunkt. Du kan inte använda den här funktionen i en Undead eller en Build. Antag att du kastar en förtrollning av 1: A nivå eller mer betydande än åter träffpunkter till ett annat monster än du. I så fall återställer du träffpunkter som motsvarar 2 + stavningens nivå.

Divine Strike

på 8: e nivå får du förmågan att införa dina vapenstrejker med gudomlig energi. När du slår ett monster med en vapenattack på alla dina varv kan du få attacken att hantera ytterligare 1d8 lysande skador på målet. När du kommer till 14: e graden ökar den extra skadan till 2d8.

Supreme Healing in Life Domain 5e

på 17: e nivå skulle du vanligtvis rulla en eller flera tärningar för att återställa träffpunkter med en stavning. Du använder istället det maximala antalet möjliga för varje dö. Som exempel, istället för att återställa 2D6 Strejkpunkter till en varelse, återupprättar du 12.

Life domän 5e detaljer

namn, Återställningsord och Roll20

Cleric — Life Domain — lärjunge av livet

också, från och med 1: A nivån, är dina helande Stavar mer framgångsrika. När som helst du använder en stavning på 1: a graden eller högre för att återställa träffpunkter till en varelse, återfår varelsen ytterligare träffpunkter motsvarande 2 + stavningens nivå.

 Livsdomän 5e dnd

Exempelrulle i Livsdomän 5e

 • basrulle: 1d4 + 3 = (3) +3 = 6
 • högre nivå Version: 1d4 = två
 • totalt: 8
 • men det extra som Roll20 inte lade till var:
 • 2 + stavningsnivå = 4 (‘cos 2nd level spell)
 • vilket betyder att det faktiska beloppet var:
 • totalt: 6 + 2 + 4 = 12
 • så, om den Cleric kastade stavningen från en nivå 3 stavningsplats kan det vara (med samma rullar):
 • Basrulle: 6
 • högre nivå Cast: 2D4 = 4 (förutsatt att du igen rullade en 2 på varje d4)
 • Life Domain bonus: 2 + 3 = 5
 • totalt: 6 + 4 +5 = 15

hur man spelar Life Domain 5e?

när du spelar som en grad 1 Life domain Cleric I D& d 5th Edition, väljer jag två 1st Level spells bortsett från välsignelsen och läker sår, eller är det bara de två?

du kan tänka på från ett MMORPG-perspektiv, där du får ett par förmågor/stavar och kan kasta dem så länge du har mana.

D& D är annorlunda eftersom du har två typer av trollformler, Cantrips och nivå charm. Det är ett turbaserat system istället för en realtidsstrategi (där alla/saker gör saker samtidigt ).

Cantrips kan kasta varje tur, och inte använda några resurser (utom turn). De är också i allmänhet lägre än platta trollformler. Och det finns inga helande cantrips (betydande från en livsklerisk synvinkel ).

platta trollformler i livet domän 5e

med platta trollformler, med undantag för några exceptionella färdigheter (du kommer att förstå vad de är om du har tillgång till dem eftersom deras beskrivningar är uppenbara ). Du har två aspekter som du vill hålla reda på trollformler du förbereder (eller förstå, för vissa andra klasser) och förklara spelautomater.

som de andra har sagt, stavar du förbereder är (för präster) dina domännamn stavar. Plus, några från kurslistan, lika med din cleric nivå tillsammans med din visdomsmodifierare (i huvudsak ditt intellekt, minus tio, dividerat med två och avrundat, så en 14 visdom har en +2 modifierare).

du behöver inte förlora trollformler du har redo när du kastar dem, de stannar beredd, och du kan (om du har tillgängliga spell spelautomater) kasta samma en flera gånger. Så, som en livsplerik, behöver du inte förbereda bota sår två gånger, till exempel.

Nivå 1: Life domain 5e

på 1: A nivå har du två stavningsplatser på 1: A nivån, vilket innebär att du kan kasta två stavar varje dag (dina stavningsplatser återställs/regenereras efter en 8-timmars förlängd vila). Du kan även förbereda en annan uppsättning av trollformler från cleric listan efter en lång vila (förutom du domän trollformler, du kontinuerligt har dessa förberedda).

när du kastar en spell, om det fungerar eller inte, du konsumerar att spell slot till dagen. Det kan komma som en chock för människor som är vana vid ett MMORPG-system. Men alla andra stavhjul har liknande begränsningar, liksom många klassens speciella färdigheter, så saker är balanserade.

5e Life domän

du är också begränsad till en nivå spell per varv (antingen en casting tid 1 åtgärd eller en bonus åtgärd, du kan inte göra både, om inte en av dem är en cantrip). Det enda undantaget från detta är din Fighter Action Surge förmåga. Det ger dig en extra åtgärd på din tur, vilket innebär att du samtidigt kan kasta två action spells.

det finns inget behov på vilken nivå trollformler blir redo att förbereda alla första nivån trollformler. Eller mestadels hög grad sådana (förutsatt att du är tillräckligt hög nivå för att kunna kasta dem, vilket beror på din spell slot bord.

hur man kastar i livet domän 5e

det vore bäst att ha en minsta spell slot nivå motsvarar spell nivå för att kasta den. Du kan inte använda en 1: A nivå slot för att kasta en 2: A nivå spell. Du kan dock kasta en 1: A nivå stava anställa en mer generös nivå slot. Många trollformler får extra fördel att göra det (som att läka sår). Andra gör det inte; du måste läsa den enskilda stavningsförklaringen för att ta reda på det.

förhoppningsvis bör det ge dig en förståelse för hur d &d stavar fungerar för 1: A nivån och vad du kommer att se på högre nivåer.

Spells explained: Life domain 5e

du har konsekvent välsigna och bota sår förberedda och förbereda flera olika stavar lika med din nivå och din Visdomsmodifierare. Om din visdom var 16, skulle du förbereda ytterligare fyra charmar (1 från graden, tre från Visdomsmodifieraren). Det skulle slutföra sex charmar redo.

Där jag tror att du kanske har fått förvirrad är över Spell spelautomater. Om du kastar en spell (förutom cantrips), du förbrukar en Spell Slot. Betrakta dem som paket av energi som makt stavar. Så som en 1: A graders präst kan du ha sex stavar tillgängliga att välja mellan (redo ), men du kan bara kasta två stavar innan du måste ha en lång vila.

dina domäner är alltid förberedda och räknas inte mot ditt maximala antal trollformler du kan förbereda. Antalet trollformler du har förberett på en gång är lika med din visdom modifierare plus din cleric nivå (min 1). Fd: Som en grad 1 präst med en 16 visdom poäng (+3), kan du ha fyra charm redo, liksom din domän trollformler. Du kan till och med byta ut din stavningsrekord efter en lång vila, tillsammans med flufftexten som du sitter i meditativ bön medan du byter ut dem.

domän charms i livet domän 5e

domän charms lita inte på din spell prep gräns.

Antag att du bara kan förbereda två stavar per dag. Eftersom du är Nivå 1, och ditt karma-betyg är 12 eller 13. Då är det möjligt att välja två charmar från den generiska cleric spell-posten tillsammans med de två ur den egna domänen.

DD 5e

I D&D 5e, vad kan du tänka på en Cleric splash för Bard? Vilket domännamn skulle du se fungera bäst?

först en lista över för-och nackdelar för att ta reda på om tanken är värt.

nackdelarna är restriktiva:

en Bard är redan mångsidig, men du får inte mycket genom multiclassing.

då har du verkligen kapacitetskraven: visdom 13+ och karisma 13+. Som Bard är du i allmänhet bättre lämpad att välja karisma och fingerfärdighet som den allra bästa statistiken (eller styrka eller konstitution).

att ha en 13 i visdom betyder att du kommer att lida på några andra viktiga platser. Det är inte en deal-breaker, men det är vanligtvis inte det bästa valet om du försöker bli mer” framgångsrik” som karaktär.

sedan finns det spellcasting –förmågan-Bards använder Karisma, präster använder visdom. Inte bra för synergi.

och den sista nackdelen är en stor: präster är beroende av intelligens för sina cantrips. En Minska visdom modifierare innebär färre cantrips.

(dessa nackdelar kommer främst att försvinna om du på något sätt har extraordinär visdom och karisma.

experter

nu för experterna: Cleric-kursen är lämplig för multiclassing i allmänhet eftersom 1: A klassnivån packar en stans. Du får en hel del bang initialt grad, särskilt i jämförelse med andra kurser.

det är trevligt när du får domän trollformler. Det betyder två charmar som läggs till i din färdiga stavningslista utan kostnad. Du kan inte ändra dem, men de är ett trevligt litet incitament, användbart när det gäller mångsidighet.

domänen kommer att ha några 1: A nivå förmågor, som Trickery domain välsignelse av Trickster.

(det finns mycket packat i prästens allra första nivå. Men fördelar kontra nackdelar, Vad sägs om att ge upp en grad av framsteg i Bard-kursen? )

låt oss anta att vi multiclassing från Bard till 1 nivå av Cleric, och vi vill skapa det bästa av det. Om jag ville ta reda på vilken domän som fungerade bäst med Bards, skulle jag först vilja ta reda på vad jag försöker göra med multiclassing. Enligt min mening är Barden bäst i tjänsterollen i strid och lyser i ansiktsdelen i sociala interaktioner.

det första alternativet är Orderdomännamnet.

denna streck skriker Bard hela vägen, och jag skulle överväga att ta detta dipbelopp av tematiska skäl ensam! Detta domännamn går bra med praktiskt taget alla Bard College, särskilt om du är en styrka baserad bard. Din domän trollformler är kontroll och hjältemod (låter dig styra fiender eller embolden allierade).

myndighetens röst gör dig till en utmärkt stödjande spellcaster. Du kan kasta en stavning för att läka dina kompisar. Och låt dem sedan använda sin reaktion för att göra en attack. Dessutom får du en kicker av skicklighet från tung rustning (användbar om din skicklighet inte är så imponerande). Det är tillsammans med ditt val av kommando i antingen övertalning eller skrämsel skicklighet.

( båda utmärkta gåvor för en bard att ha).

det andra alternativet är Life Domain 5e namn.

life cleric är brödet och smöret i denna atmosfär och ett anständigt val för en tapper bard. Extra helande kraft är enastående, eftersom Bard redan är en skicklig healer. Om du behöver tung rustning, du har fått den kompetens som omfattas. Din domän charm (läka sår och välsigna) gör dig till en mycket mer kapabel support caster.

du kan ha bota sår mekaniskt förberedda tillsammans med helande ord. Det ger dig viss flexibilitet när du undrar om du ska använda din bonusåtgärd för att läka eller distribuera bardisk Inspiration. Nu kan du göra båda! Inget annat att se här; detta är ett utmärkt första nivå dopp för tjänsten caster, men IMO inget att skriva hem om.

det tredje alternativet är Trickery-domännamnet.

Blessing of the Trickster är ett vackert supportattribut och ett lämpligt tematiskt val för en viskande bard. Ser så ofta Bards kommer att vara anständigt i Stealth själva, de kunde ge en liten boost till deras parti när man gör grupp stealth kontroller. Dessutom, domänen stavar Charm Person och förklädnad själv är klassiska Bard trollformler. Även om de inte lägger till något i din post, är de trevliga att automatiskt ha förberett trollformler. Så att du har större valfrihet när du väljer Bard trollformler på level-up.

life domain 5e

ärade omnämnanden: Natur, kunskap, Arcana och Forge.

karaktär och Arcana erbjuder dig bonus cantrips och bonus förmågor. Det kan hjälpa någon bard, särskilt de av lore av Glamour högskolor.

Forge ger ett svärd eller Valor bard, ett magiskt vapen eller Rustning. Inte för illa först till mitten av belopp.

kunskap gör en Lore bard till en chef i ett par olika kunskaper-typ förmågor. Och det ger honom ett par fler språk att prata, vilket gör honom till en mycket mer rundad Ansiktspersonlighet.

jag bor långt ifrån domäner som använder bonusåtgärder för ett klassattribut. Barden har massor av bonusåtgärder att använda redan (helande ord, bardisk Inspiration, etc.). Så kriget är ute. Jag håller mig också borta från kursegenskaper som använder Visdomsmodifieraren. Eftersom jag antar att vi bara är intresserade av att använda minsta karma-betyg på 13. Det betyder att du kommer att springa runt med en måttlig +1 modifierare. Så Storm, grav och ljus är ute (och krig är ute igen! ) ).

min Warforged Livsdomän Cleric pågår. # Homebrew # 5e # WIP #CharacterDrawing # dnd5e pic.twitter.com/cNdEkp5uCW

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.