Labor

den här artikeln eller avsnittet behöver referenser som visas i en ackrediterad publikation.
denna annons publicerades den 22 januari 2014.

arbete är den fysiska och mentala ansträngning som en tekniker använder för att tillverka, underhålla eller reparera en vara, särskilt en maskin. Konceptet används också för att namnge ersättningen för detta arbete, dvs. det pris som betalas till teknikern.

arbetsgrupp i ett stålverk i Rio De Janeiro, Brasilien.

Arbetsförsörjning bredvid Metropolitan Cathedral, Mexico City, Mexiko.

på grund av inkonsekvensen av ordet “arbete” hänvisar definitionen till “handarbete”, vilket är mer meningsfullt om det sägs att verk eller verk utförs av människor, arbetare som genom sin fysiska och mentala ansträngning tillverkar ett gott.

handarbetet kan klassificeras som direkt eller indirekt. Direkt arbetskraft är det som är direkt involverat i tillverkningen av den färdiga produkten. Det är ett arbete som lätt kan associeras med det aktuella godet.

kostnaden för arbetskraft varierar från land till land av olika skäl, inklusive mängden arbetstagares rättigheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.