kommande informationssessioner

Lifesharing-programmet stöder individer med intellektuella funktionshinder som lever med kvalificerad, utbildad, leverantör. En Lifesharing leverantör välkomnar individer i sina liv och erbjuder stöd och vägledning. så individer med intellektuella funktionshinder kan bli fullt deltagande medlemmar i deras samhälle och har befogenhet att nå och uppnå sina mål och ambitioner.

som en del av Access Services vårdfilosofi strävar vi efter att stödja individer i utveckling och underhåll av meningsfulla relationer. Naturliga familjer uppmuntras att fortsätta att vara en del av sina nära och kära liv.

fyll i förfrågningsformuläret.

Access Services’ Provider Recruitment team vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda våra värderade leverantörers hälsa och säkerhet. Försiktighetsåtgärder inkluderar temperaturkontroller, handskar, masker, och begränsade ansikte mot ansikte möten med flera alternativ för att möta praktiskt taget eller via telefon.

dessa gratis virtuella informationssessioner hjälper dig att förstå processen och engagemanget för att bli en Lifesharing-leverantör. Registrera dig för en av sessionerna med knapparna nedan.

Lifesharing Info sessioner

April 6th vid 6:30pmapril 14th vid 6:30pm

visa våra vanligaste frågorna.

Watch Bob ‘s Lifesharing Story:

” tillbaka till listan över tjänster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.