Marlstone

en lithified Märgel, en indurated sedimentära bergarter bestående huvudsakligen av samma komponenter som Märgel, dvs. en intim blandning av lera och siltstora korn och karbonater (vanligtvis kalcit). Kvantitativa klassificeringar varierar…

Kaminaljuyu

dela i dina nätverk allmän information viktiga Data på platsen geografiskt läge: den arkeologiska platsen Kaminaljuy Jacobs sträckte sig i sydvästra delen av huvudstaden Guatemala, i en höjd av 1…