Litofoner: Tinkertunes

Litofoner en annan lycklig tillfällighet ledde mig till min nuvarande fascination med att konstruera litofoner. Jag kastade runt några skrotbitar av granitbänkskiva som jag hade fått för ett av mina…