Hexaborură de lantan Nano – scalată (LaB6)-controlul proprietăților în dependență de tipul de fabricație

această lucrare prezintă influența metodelor de fabricație asupra proprietăților optice și fototermice ale nano-LaB6. Nanoparticulele (NPs) au fost fabricate prin frezare cu bile acționată continuu sau tehnologie cu plasmă de inducție. În timp ce diferite procese de măcinare pentru LaB6 au fost, de asemenea, discutate folosind medii de măcinare etilenglicol (EG) și ZrO2 în lucrările anterioare, tehnologia cu plasmă extinsă prezintă o nouă posibilitate de a obține NPs cu randamente ridicate și distribuție de dimensiuni înguste. În activitatea noastră, NPs < 100 nm sunt obținute prin experimente de măcinare folosind etanol, 1-metoxi-2-propanol și etilenglicol. Mai mult, Modificarea parametrilor de măcinare a fost investigată intens. În comparație cu NPs măcinat, nano-LaB6 în puritate ridicată sunt obținute prin tehnologia plasmei și prezintă diferențe de culoare, morfologie (UHR-FESEM), comportament de absorbție și dimensiune cristalită (raze X). Acrilatul terminat starPEG (polietilen glicol) a fost utilizat ca rețea reticulată ridicată după polimerizarea UV in situ pentru a stabiliza omogen NPs. De asemenea, am pus accentul pe proprietățile de conversie foto-termică a dispersiilor LaB6 în etilenglicol, adică transformarea energiei fotonice absorbite în căldură și distribuția temperaturii în jurul punctului laser, care sunt caracterizate de o cameră IR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.