Reproductive and Birth Outcomes

Fertilityssä
tämä indikaattori tarkastelee kokonaishedelmällisyyslukua (TFR). TFR on 1000 naisen hypoteettisen ryhmän synnyttämien lasten määrä, jos he kokisivat koko hedelmällisyysvuotensa. Tämä indikaattori käyttää ikäryhmittäisiä syntyvyyslukuja, jotka säätelevät syntyvyyden vaihtelua iän ja kaikkien naisten keski-iän erojen vuoksi osavaltioiden ja läänien välillä. Tämä indikaattori antaa taustatietoa siitä, miten hedelmällisyys vaihtelee maantieteellisesti ja ajan mittaan. Nämä tiedot ovat saatavilla osavaltion ja piirikunnan tasolla.

ennenaikaisuus Singletonissa syntyneillä
tämä indikaattori seuraa ennenaikaisten yksin syntyneiden esiintymistä. Tätä indikaattoria voidaan käyttää ennenaikaisten synnytysten suuntausten ja mallien tunnistamiseen. Sitä voidaan käyttää myös arvioitaessa kansanterveydellisten toimien ja ennenaikaisuuden ehkäisytoimenpiteiden tehokkuutta. Nämä tiedot ovat saatavilla osavaltion ja piirikunnan tasolla.

alhainen syntymäpaino yksin syntyneillä
tämä indikaattori seuraa alhaisen syntymäpainon esiintymistä täysikäisillä yksin syntyneillä vastasyntyneillä. Sitä voidaan käyttää perinataalisen terveyden seurantaan, koska LBW on tärkeä perinataalisen sairastuvuuden ja kuolleisuuden ennustaja. Sitä voidaan käyttää myös arvioitaessa KANSANTERVEYSTOIMIEN ja LBW: n ehkäisytoimien tehokkuutta. Lähtötilannetietoja voidaan käyttää muutosten tai suuntausten seuraamiseen. Nämä tiedot ovat saatavilla osavaltion ja piirikunnan (tai väestönlaskennan osavaltiotasolla tarvittaessa) tasolla. .

Imeväiskuolleisuus
tämä indikaattori auttaa tunnistamaan populaatiot, joissa imeväiskuolleisuus on suurempi kaikkien imeväisten (alle 1-vuotiaat), vastasyntyneiden (alle 28-vuotiaat), perinaattien (28-viikkoisista alle 7-päiväisiin) ja vastasyntyneiden (28-vuotiaat – < 1-vuotiaat) osalta. Näitä tietoja voidaan käyttää apuna tukitoimien kohdentamisessa. Sitä voidaan käyttää myös parantamaan ymmärrystämme maantieteellisestä vaihtelusta, aikasuuntauksista ja lapsikuolemien väestörakenteesta. Nämä tiedot ovat saatavilla osavaltion ja piirikunnan tasolla.

sukupuolisuhde
tätä indikaattoria voidaan käyttää miesten ja naisten osuuden seurantaan. Lähtötilannetietojen perusteella voidaan määrittää, muuttuuko miesten osuus ajan myötä. Nämä tiedot ovat saatavilla osavaltion ja piirikunnan tasolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.