Nano-schaal Lanthaan Hexaboride (LaB6) – controle van eigenschappen in afhankelijkheid van het type productie

dit artikel geeft de invloed weer van fabricagemethoden op de optische en fotothermische eigenschappen van nano-LaB6. De nano-deeltjes (NPs) werden vervaardigd via continu werkende kogelfrezen of inductieplasmatechnologie. Terwijl verschillende maalprocessen voor LaB6 ook werden besproken met behulp van ethyleenglycol (EG) en ZrO2 maalmedia in eerdere werken, biedt de opgeschaalde plasmatechnologie een nieuwe mogelijkheid om NPs te krijgen met hoge opbrengsten en smalle grootteverdeling. In ons werk worden NPS < 100 nm bereikt door maalexperimenten met ethanol, 1-methoxy-2-propanol en ethyleenglycol. Bovendien werd de verandering van de maalparameters intensief onderzocht. In vergelijking met gefreesde NPs wordt nano-LaB6 in hoge zuiverheid gewonnen door plasmatechnologie en vertoont het verschillen in kleur, morfologie (UHR-FESEM), absorptiegedrag en kristallijne grootte (X-Ray). Acrylaat terminated starPEG (polyethyleenglycol) werd gebruikt als een hoog cross-linked netwerk na in-situ UV-polymerisatie om NPS homogeen te stabiliseren. We richten ons ook op de fotothermische omzettingseigenschappen van lab6 dispersies in ethyleenglycol, dat wil zeggen de omzetting van de geabsorbeerde fotonenergie in warmte, en de temperatuurverdeling rond de laserspot die gekenmerkt worden door een IR-camera

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.