Nano-Skalert Lantan Hexaboride (LaB6) – Kontroll Av Egenskaper I Avhengighet Av Type Produksjon

dette papiret presenterer påvirkning av fabrikasjonsmetoder på de optiske og foto-termiske egenskapene til nano-LaB6. Nanopartiklene (NPs) ble produsert via kontinuerlig betjent kulemaling eller induksjonsplasmateknologi. Mens forskjellige slipeprosesser For LaB6 også ble diskutert ved bruk av etylenglykol (EG) og ZrO2 slipemedier i tidligere arbeider, presenterer den oppskalerte plasmateknologien en ny mulighet til å få NPs med høye utbytter og smal størrelsesfordeling. I vårt arbeid oppnås NPs < 100 nm ved å male eksperimenter med etanol, 1-metoksy-2-propanol og etylenglykol. Videre ble endringen av slipeparametere undersøkt intensivt. Sammenlignet med frest NPs, nano-LaB6 i høy renhet oppnås ved plasma-teknologi og viser forskjeller i farge, morfologi( UHR-FESEM), absorpsjon oppførsel og krystallitt størrelse (X-Ray). Akrylatterminert starPEG (poly etylenglykol) ble brukt som et høyt tverrbundet nettverk etter IN-situ UV-polymerisering for å stabilisere NPs homogent. Vi setter også fokus på foto-termiske konverteringsegenskaper For LaB6-dispersjoner i etylenglykol, dvs. transformasjon av den absorberte fotonenergien til varme og temperaturfordeling rundt laserspottet som er preget av ET IR-kamera

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.