Labor-Wikipedia Labor

denne artikkelen eller delen trenger referanser som vises i en godkjent publikasjon.
denne annonsen ble lagt ut 22.januar 2014.

Arbeid Er fysisk og mental innsats ansatt av en tekniker for å produsere, vedlikeholde eller reparere en god, spesielt en maskin. Konseptet brukes også til å nevne godtgjørelsen for dette arbeidet, dvs. prisen betalt til teknikeren.

Arbeidsteam i en stålfabrikk i Rio De Janeiro, Brasil.

Arbeidstilbud ved Siden Av Metropolitan Cathedral, Mexico By, Mexico.

På grunn av inkonsekvensen av ordet “Arbeid” refererer definisjonen til “Arbeid av hender”, noe som gir mer mening hvis det sies at verk eller verk utføres av mennesker, arbeidere som ved sin fysiske og mentale innsats produserer et godt.

håndarbeidet kan klassifiseres som direkte eller indirekte. Direkte arbeidskraft er det direkte involvert i produksjonen av ferdigproduktet. Det er et arbeid som lett kan knyttes til det gode i spørsmålet.

kostnaden for arbeidskraft varierer fra land til land av en rekke årsaker, inkludert mengden av arbeidstakerrettigheter arbeidstakere mottar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.