Forskjellen MELLOM JFET OG MOSFET (Med Tabell)

Jfet Eller Felt effekt transistorer er elektriske enheter som enten brukes som forsterkere eller brytere og har blitt en integrert del av minnebrikker. JFET og MOSFET er to TYPER FET som fungerer på prinsippet om kryss transistorer, men er ganske forskjellige fra hverandre.

JFET vs MOSFET

forskjellen mellom JFET og MOSTFET er at strømmen GJENNOM JFET kanaliseres av det elektriske feltet over det omvendte FORSPENTE PN-krysset, mens i MOSFET skyldes ledningsevnen det tverrgående elektriske feltet i metalloksydisolatoren innebygd på halvlederen.

DEN neste hovedforskjellen mellom DE to er AT JFET tillater mindre inngangsimpedans enn MOSFET, og siden sistnevnte som har en isolator innebygd tillater mindre lekkasje av strøm.

JFET som normalt betegnes som “på enhet”, er et uttømmingstypeverktøy som har lav dreneringsmotstand, mens etterfølgeren MOSFET betegnes som normalt “AV enhet” som kan fungere på både uttømmingsmodus og forbedret modus og har høy dreneringsmotstand.

Parameter For Sammenligning JFET MOSFET
Inngangsimpedans Lav inngangsimpedans på ca 108 Ω Høy inngangsimpedans på ca 1010 til 1015 Ω
Dreneringsmotstand lav dreneringsmotstand høy dreneringsmotstand
Enkel produksjon det er vanskeligere å fremstille enn MOSFET det er relativt enklere å montere ENN JFET
Pris Lavere kostnad ENN MOSFET Dyrere ENN JFET
Funksjonsmodus Uttømmingstype både uttømmingstype og forbedringstype

JFET, som er en forkortelse For Junction Gate Field Effect Transistor, er en unipolar enhet som i utgangspunktet har tre deler, en kilde, en avløp og en port. Den brukes mest i forsterkere, motstander og brytere.

det er en grunnleggende TYPE FET som fungerer når en liten spenning påføres portterminalen. Denne lille spenningen gjør det mulig for strømmen å strømme fra kilde til avløp og utover.

spenningen på porten (VGS) styrer bredden på uttømmingssonen og dermed mengden strøm som strømmer gjennom halvlederen. Derfor er dreneringsstrømmen som strømmer gjennom kanalen proporsjonal med den påførte spenningen.

som den negative spenningen på portterminalen øker uttømmingssonen utvides og mindre strøm strømmer gjennom kanalen, og til slutt når et stadium hvor uttømmingssonen stopper strømmen helt.

JFET er videre klassifisert I N-Kanal JFET hvor kanalen som forbinder avløp og kilde er tungt dopet med elektroner og P-Kanal JFET hvor kanalen er rik på hull

Mosfet eller Metal oxide semiconductor FET er en avansert konfigurasjon AV FET som har fire deler for å utføre sine funksjoner. De er mye brukt i dataminnebrikker som i metalloksid halvlederminneceller for lagring av biter.

SELV OM MOSFET følger DET grunnleggende prinsippet OM FET, har DET en mer komplisert design som også gjør DET mer effektivt. MOSFET ER også en unipolar enhet som fungerer både i uttømmings-og forbedringsmoduser for å forsterke signaler.

Alle typer MOSFET har en metalloksydisolator som skiller substratet fra porten. Når en spenning påføres på portterminalen, dannes en kanal på grunn av den elektrostatiske kraften mellom avløp og kilde som tillater strømmen.

D-MOSFET fungerer på depletion-modus der det finnes en forhåndskonstruert kanal, og denne kanalen er stengt på å bruke en spenning mens E-MOSFET som fungerer på enhancement-modus krever et potensial for å skape en kanal for strømmen. MOSFET er en mer avansert FET laget for å øke avløpsmotstanden og bruke uendelig inngangsimpedans mens du senker lekkasjestrømmen. MOSFET krever imidlertid godt vedlikehold på grunn av risikoen for korrosjon forbundet på grunn av metalloksydisolatoren.

Forskjellen MELLOM JFET OG MOSFET

  • hovedforskjellen MELLOM JFET og MOSFET er at strømmen i JFET strømmer på grunn av det elektriske feltet I pn-krysset, og at I MOSFET skyldes det tverrgående elektriske feltet i metalloksidlaget.
  • den neste avgjørende forskjellen er AT JFET har lavere inngangsimpedans, MENS MOSFET praktisk talt har uendelig impedans siden det ikke er direkte kontakt mellom porten og substratet.
  • En annen merkbar forskjell er AT JFET har lavere dreneringsmotstand, MENS MOSFET har høy dreneringsmotstand.
  • JFET har også en høyere lekkasjestrøm, men MOSFET ble curetted for å være mer effektiv med lavere lekkasjestrøm.
  • SELV OM JFET er vanskeligere å montere enn MOSFET, er DET mindre kostbart enn sistnevnte.

JFET og dens etterfølger MOSFET begge er mye brukt som forsterkere og brytere i ulike bruksområder. IMIDLERTID har MOSFET dukket opp som mer kompetente transistorer som skal brukes i dataminnebrikker.

hovedforskjellen mellom DE to er AT JFET bruker et elektrisk felt i PN-krysset, MENS MOSFET benytter et tverrgående elektrisk felt i det innebygde metalloksidlaget for elektrisk ledningsevne gjennom substratet.

En annen viktig forskjell er AT JFET ikke har noe metalloksidlag for isolasjon som MOSFET har i sin design, og dermed ble Navnet Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ELLER MOSFET gitt.

JFET er DEN mest grunnleggende formen FOR FET, MENS MOSFET ble konstruert for å være mer effektiv og har mindre Lekkasjestrøm. Dette ble oppnådd ved å inkorporere metalloksydbarrieren mellom portterminalen og substratet.

Selv OM JFET og MOSFET tilhører samme transistorfamilie, er JFET veldig forskjellig fra sin fetter MOSFET som har en mye høyere dreneringsmotstand og impedans ENN JFET.

forskjellen MELLOM JFET og MOSFET har ført dem til et annet bruksområde som JFET brukes mer i forsterkere, likerettere og brytere, mens MOSFET er innlemmet i dataminnebrikker for deres høye effektivitetsnivå.

Ezoic rapporter denne annonsen

Innholdsfortegnelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.