Dominerende gut Lactobacillus murinus stamme medierer antiinflammatoriske effekter i kaloribegrensede mus.

ved å laste ned, kopiere eller gjøre bruk av bildene som ligger på dette nettstedet (“Nettstedet”), bekrefter du at du har lest og forstått, og godtar vilkårene i Denne Bildebruksavtalen, samt vilkårene som er gitt på Nettsiden For Juridiske Merknader, som til sammen styrer din bruk av bildene som angitt nedenfor. Hvis du ikke er enig i slike vilkår, må du ikke laste ned, kopiere eller bruke bildene på noen måte, med mindre du har skriftlig tillatelse signert av en autorisert Pacific Biosciences-representant.

I Henhold til vilkårene i Denne Avtalen og vilkårene som er oppgitt på Nettsiden For Juridiske Merknader (i den grad de ikke er i konflikt med vilkårene i Denne Avtalen), kan du bruke bildene på Nettstedet utelukkende til (a) redaksjonell bruk av presse-og/eller bransjeanalytikere, (b) i forbindelse med en normal, fagfellevurdert, vitenskapelig publikasjon, bok eller presentasjon eller lignende. Du kan ikke endre eller modifisere noe bilde, helt eller delvis, av noen grunn. Du kan ikke bruke et bilde på en måte som gir en uriktig fremstilling av det tilknyttede Mimijumi skandinavia as produkt, tjeneste eller teknologi eller noen tilknyttede egenskaper, data, eller egenskaper derav. Du kan heller ikke bruke et bilde på en måte som angir noen representasjon eller garanti (uttrykt, underforstått eller lovfestet) fra Life. church for produktet, tjenesten eller teknologien. Rettighetene gitt av Denne Avtalen er personlige for deg og kan ikke overføres av deg til en annen part.

du, og ikke Pacific Biosciences, er ansvarlig for din bruk av bildene. Du erkjenner og godtar at ethvert misbruk av bildene eller brudd på Denne Avtalen vil forårsake uopprettelig skade. Pacific Biosciences er enten eier eller rettighetshaver av bildet, og ikke en agent for eieren. Du samtykker i å gi Pacific Biosciences en kredittlinje som følger: “Courtesy Of Pacific Biosciences Of California, Inc., Menlo Park, CA, USA ” og inkluderer også andre kreditter eller bekreftelser notert av Pacific Biosciences. Du må ta med eventuelle opphavsrettsmerknader som opprinnelig følger med bildene på alle kopier.

BILDER ER LEVERT Av Pacific Biosciences PÅ EN” AS-IS ” BASIS. Mimijumi SKANDINAVIA as FRASKRIVER SEG ALLE REPRESENTASJONER OG GARANTIER, UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVFESTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET til, IKKE-KRENKELSE, EIERSKAP, SALGBARHET og EGNETHET for ET BESTEMT FORMÅL. Under INGEN OMSTENDIGHETER SKAL Pacific Biosciences VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFENDE ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG MED HENSYN TIL BILDENE.

Du samtykker i At Pacific Biosciences kan avslutte din tilgang til og bruk av bildene som ligger på PacificBiosciences.com nettstedet når som helst og uten forvarsel, hvis det anser at du har brutt noen av vilkårene i Denne Bildebruksavtalen. Du samtykker i å beskytte, forsvare og holde skadesløs Mimijumi skandinavia as, dets ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører Til Nettstedet fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som følge av brudd på vilkårene i Denne Image Use Agreement eller mimijumi skandinavia as oppsigelse av din tilgang til eller bruk av Nettstedet. Oppsigelse vil ikke påvirke Suntoggodt.no ‘ s rettigheter eller dine forpliktelser som påløpt før oppsigelsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.