Alt Du Trenger Å Vite Om Lyskommunikasjon

Ifølge Cisco Visual Networking Index øker etterspørselen etter mobilkommunikasjon med over 50% per år.

Trådløs kommunikasjon har utviklet seg uopphørlig i samsvar med behovene og interessene til dagens generasjon, men det tilgjengelige radiofrekvensspekteret er ikke nok til å imøtekomme den økende etterspørselen etter trådløse data. Spectrum crunch setter begrensninger på den økende etterspørselen etter global tilkobling og høy kapasitet som fører til et datakommunikasjonsgap.

Kilde: Orange

Hva Er Spectrum Crunch?

Spectrum crunch refererer til den potensielle mangelen på tilstrekkelig trådløst frekvensspektrum som trengs for å støtte et økende antall forbrukerenheter. Det er en risiko i telekommunikasjon og trådløst nettverk med dype implikasjoner for den nærmeste fremtid.

Hva Er Lys Kommunikasjon?

Høy etterspørsel etter slike pålitelige kommunikasjonsnettverk med bedre hastighet har ført til fødselen av lyskommunikasjon som låser opp uovertruffen data og båndbredde.

LC enheter er lovende å gjøre bruk av uutnyttet spektrum av lys-både synlig og usynlig, for kommunikasjon. Både det synlige lysspekteret og det infrarøde spekteret er globalt ulisensiert.

hvor som helst solid state-lys (F. EKS LED-lys) er installert for å gi belysning, kan det også være høyhastighets trådløs datakommunikasjon.

LiFi : Fremtiden For Optisk Trådløs Teknologi

Fordeler Med Lyskommunikasjon

Snakker om fordelene ved å implementere LC, følgende Er noen av de mange fordelene:

I) Ulisensiert Fritt Spektrum

både det synlige lysspekteret og det infrarøde spektret er globalt ulisensiert som kan utnyttes til å kommunisere fritt med lavt strømforbruk og kostnadseffektiv distribusjon av Tilkobling Infrastruktur.

ii) Sikker& Sikker Kommunikasjon

siden lys ikke passerer gjennom ugjennomsiktige materialer, kan det tilby en sikker kommunikasjonskanal som unngår lekkasje av konfidensiell informasjon.

iii) Fungerer godt I RF-begrensede miljøer

LC gir trådløs datatilkobling i miljøer som petrokjemiske anlegg, sykehus, produksjonsanlegg, kjernekraftverk, underjordiske gruver, undervanns etc, hvor BRUK AV RF ikke er ønsket, ikke sikker eller faktisk umulig. Er det ikke flott?

det finnes flere teknologier og konsepter som bruker lys for kommunikasjon. For Eksempel Kan Infrarød (IR) kommunikasjon mellom en fjernkontroll og en tv betraktes som lys kommunikasjon med svært lav datahastighet.

Teknologier som bruker lysspekteret for trådløs kommunikasjon er Kjent Som Optisk Trådløs Kommunikasjon (OWC), grovt klassifisert i tre forskjellige kategorier:

  1. Fri Plass Optikk (FSO)

FSO er en teknologi som, via lysformidling i ledig plass, overfører data trådløst. Med ‘Ledig plass’ mener jeg-luft, ytre rom, vakuum eller lignende medium. En klar motsetning TIL FSO ville være de optiske fiberkablene som er håndgripelige og solide i naturen. For å oppsummere FSO, er DET en line-of-sight-teknologi som bruker det usynlige lyset for å gi optiske båndbreddeforbindelser.

denne teknologien vil være egnet For Innendørs/Semi Utendørs innstillinger, bedriftsnivå kontorer & industrielle miljøer for kort og lang rekkevidde kommunikasjon.

2. Optisk Kamerakommunikasjon (OCC)

OCC er laget for smarte enheter, og dens primære funksjon er direkte relatert til enhetens kamera. Den bruker det synlige og nær-infrarøde spekteret for enveis kommunikasjon ved svært lave datahastigheter på en kringkastingsmåte. OCC kan brukes til å gi nøyaktig innendørs posisjonering og begrensede mengder informasjon som ligner På Hvordan Global Positioning System (GPS) brukes til å tilby posisjonering i utendørs scenarier.

OCC kan kombineres MED RF-teknologi for å gi stedsbaserte tjenester. Disse systemene har allerede blitt testet og effektivt distribuert i butikkjeder, kjøpesentre og store kontorlokaler for å tilby driftsforbedringer.

3. Light Fidelity (LiFi)

LiFi Er den revolusjonerende teknologien som muliggjør overføring av data gjennom lys. LiFi kan defineres som et fullt nettverk optisk trådløs teknologi som utnytter spekteret av lys i stedet for radiobølger for å utveksle data. Med LiFi er mulighetene uendelige og mulighetene enorme. Bruksområdene Til LiFi spenner fra å bruke Det hjemme eller et kontormiljø til streaming av innhold av høy kvalitet under flyreiser.

Spektrum av lys, som er 1000 ganger bredere Enn Radiofrekvensen, kan oppnå betydelig raskere hastighet Enn Wi-Fi. Det faktum at lys ikke kan trenge gjennom det fysiske miljøet, gjør LiFi til en sikker bærer av data.

LiFi gir et høyhastighets, sikkert, tett og pålitelig trådløst nettverk for bedrifter og hjemmemiljøer og fungerer som en tilrettelegger for smarte bygninger, intelligent transport og smarte byer.

Fordeler Med LiFi-Teknologi

applikasjonene for Lett Kommunikasjon er ubegrensede. Unødvendig å si at bruk av lys er uunnværlig i verdensomspennende trådløse kommunikasjonsnettverk som danner ryggraden På Internett. Hva tror du?

vi håper artikkelen kan gi deg en rask omvisning i verden av lys kommunikasjon. Vi, På Velmenni, reimagining rollen lysene spiller i universet. Lær mer om Optisk Trådløs Kommunikasjonsteknologi her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.