Nano-Scaled Lantaaniheksaboride (LaB6) – Control of Properties in Dependence on Type of Manufacturing

this paper presents the influence of manufacturing methods on the optical and photo-thermal properties of nano-LaB6. Nanohiukkaset (NPS) valmistettiin jatkuvalla pallojyrsinnällä tai induktioplasmatekniikalla. Kun aiemmissa töissä käsiteltiin myös erilaisia hiontaprosesseja LaB6: lle käyttäen etyleeniglykolia (esim.) ja ZrO2-hiontavälineitä, skaalattu plasmateknologia tarjoaa uuden mahdollisuuden saada NPs: ää korkeilla tuotoksilla ja kapealla kokojakaumalla. Työssämme NPS < 100 nm saavutetaan jauhamiskokeilla etanolin, 1-Metoksi-2-propanolin ja etyleeniglykolin avulla. Lisäksi hiontaparametrien muutosta tutkittiin intensiivisesti. Verrattuna hiottuun NPs: ään nano-LaB6 on erittäin puhdasta plasmatekniikalla, ja siinä on eroja värissä, morfologiassa (UHR-FESEM), absorptiokäyttäytymisessä ja kristalliitin koossa (X-Ray). Akrylaattipäätteistä starpegia (poly etyleeniglykolia) käytettiin korkean ristisidoksen verkostona in situ-UV-polymeroinnin jälkeen NPS: n stabiloimiseksi homogeenisesti. Kiinnitimme huomiota myös etyleeniglykolin LaB6-dispersioiden fotolämpöisiin muunnosominaisuuksiin eli absorboituneen fotonienergian muuttumiseen lämmöksi sekä lämpötilan jakautumiseen laserpisteen ympärille, joille on ominaista IR-kamera

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.