Matkustajahissit – tarkastus, testaus, tarkastus ja huolto

perusteellinen tarkastus ja testaus

kuten hissi-ja Liukuporrasyhdistys (Leia) toteaa, “hissien ja Liukuportaiden huolto ei ole valinnainen ominaisuus”.

lolerin mukaan dutyholderilla on lakisääteinen velvollisuus varmistaa, että hissi/hissit tutkitaan perusteellisesti ja että sitä on turvallista käyttää. Perusteellisen tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on havaita mahdolliset viat, jotka ovat tai saattavat muuttua vaarallisiksi.

lisäksi tällainen kunnossapito suojaa rakennuksen keskeistä omaisuutta ja mahdollistaa asianmukaisen taloudellisen suunnittelun muun muassa korjausten ja osien vaihdon osalta.

perusteellisella tutkimuksella tarkoitetaan “hissin ja siihen liittyvien laitteiden järjestelmällistä ja yksityiskohtaista tarkastusta, jonka suorittaa pätevä henkilö”. Tällainen perusteellinen tutkimus olisi tehtävä:

  • kun hissiin on tehty merkittäviä ja merkittäviä muutoksia

  • vähintään kuuden kuukauden välein tai tarkastusohjelman mukaisesti

  • seuraavat “poikkeukselliset olosuhteet”, kuten vauriot, viat tai pitkät käyttökiellot.

mainitussa tutkimusohjelmassa voidaan määritellä ajanjaksot, jotka poikkeavat lakisääteisistä aikaväleistä, mutta niiden on perustuttava riskien tarkkaan arviointiin ja toimivaltaisen henkilön on täytettävä ne.

dutyholder on velvollinen varmistamaan, että “pätevä henkilö” nimitetään suorittamaan tarkastus; Tämä on “henkilö, jolla on riittävästi teknistä ja käytännön tietoa hissistä voidakseen havaita mahdolliset viat ja arvioida niiden merkittävyyden”.

nimityksissä keskeistä on, että he ovat “riittävän riippumattomia ja puolueettomia”. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö pätevä henkilö voisi olla suoraan hollantilaisen palveluksessa, vaan hänellä on oltava riittävä riippumattomuus objektiivisten päätösten tekemiseen.

on tavallista, että hollantilainen nimittää kolmannen osapuolen, joka hoitaa elatusvelvollisuuden heidän puolestaan. LEIA antaa hyödyllisiä ohjeita siitä, millaisia sopimuksia voidaan laatia ja mitä kummaltakin osapuolelta odotetaan sopimuksellisissa järjestelyissä.

dutyholderilla on tärkeä tehtävä tutkintojärjestelmässä, heidän on:

  • pidettävä toimivaltainen henkilö ajan tasalla hissin käyttöolosuhteiden muutoksista

  • annettava asiaankuuluvat asiakirjat toimivaltaisen henkilön saataville

  • toimi nopeasti korjataksesi mahdolliset viat

  • varmista, että kaikki asiakirjat ovat määräysten mukaisia

  • Pidä kirjaa.

Leian mukaan dutyholderin keskeinen rooli on kuitenkin “toimia urakoitsijan suositusten mukaisesti ajoissa erityisesti viallisten tai puuttuvien turvalaitteiden osalta”.

jos toimivaltainen henkilö katsoo sen tarpeelliseksi, perusteellista tutkimusta voidaan täydentää testauksella. Lisätestien tarkoituksena on tukea perusteellista tutkimusta, jotta voidaan todeta laitteen soveltuvuus turvalliseen jatkuvaan käyttöön.

määrittäessään vaadittavia testejä toimivaltaisen henkilön on otettava huomioon asiaa koskevat ohjeet ja standardit. Lisätietoja testityypeistä löytyy Turvallisuusarviointiliiton julkaisusta ohjeet käytössä olevien hissien lisätesteistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.