Nano – skaleret lanthan Seksaborid (LaB6)-kontrol af egenskaber i afhængighed af Fremstillingstype

dette papir præsenterer indflydelsen af fabrikationsmetoder på de optiske og foto-termiske egenskaber ved nano-LaB6. Nanopartiklerne (NPs) blev fremstillet via kontinuerligt betjent kuglefræsning eller induktionsplasmateknologi. Mens forskellige slibeprocesser for LaB6 også blev diskuteret ved hjælp af ethylenglycol (EG) og Sro2 slibemedier i tidligere værker, giver den opskalerede plasmateknologi en ny mulighed for at opnå NPs med høje udbytter og smal størrelsesfordeling. I vores arbejde opnås NPs < 100 nm ved formaling af forsøg med ethanol, 1-metoksi-2-propanol og ethylenglycol. Endvidere blev ændringen af slibeparametre undersøgt intensivt. Sammenlignet med formalet NPs opnås nano-LaB6 i høj renhed ved plasmateknologi og viser forskelle i farve, morfologi (UHR-FESEM), absorptionsadfærd og krystallitstørrelse (røntgen). Acrylat-termineret starPEG (Poly ethylenglycol) blev anvendt som et højt tværbundet netværk efter UV-polymerisering in situ for at stabilisere NPS homogent. Vi sætter også fokus på foto-termiske konverteringsegenskaber ved LaB6-dispersioner i ethylenglycol, dvs. transformation af den absorberede fotonenergi til varme og temperaturfordeling omkring laserpunktet, der er kendetegnet ved et IR-kamera

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.