Lithophones: Tinkertunes

Lithophones en anden glad tilfældighed førte mig til min nuværende fascination med at konstruere lithophones. Jeg kastede rundt om nogle skrotstykker af granit bordplade, som jeg havde fået til et…