QLabienus

Quintus Atius Labienus, syn Titus Labienus (Caesarův legát v Galii), sloužil za Cassia Longina během občanské války. Quintus Labienus byl vyslán jako vyslanec, aby zajistil Parthskou podporu proti Antoniovi a Octavianovi. Nakonec Labienus spojil své síly s Parthy a napadl Španělsko v roce 40 . Poté, co porazil římskou armádu v Apamei, zajal Antiochii, zabil saxu v Cilicii a napadl větší část Malé Asie. Během protiútoku v roce 39 byl Labienus zabit a římské síly dobyly Malou Asii.

zatímco se spojil s Parthy proti císařským silám, mincovna putující s Labienem zasáhla mince nesoucí lícovou legendu Q. LABIENVS PARTICVS IMP-titul Parthicus označuje Labienovu pozici parthského spojence. Tyto mince byly použity k zaplacení jeho vojáků.

Obv. Labienus směřující doprava, Q.LABIENVS PARTICVS IMP. Portrét je typický Římský a ukazuje štíhlé a těžké rysy vojenského muže.
Rev. velmi obratné zobrazení parthského koně s uzdou a sedlem, lukem a toulcem připevněným k sedlu. Platí hommage slavné Parthské kavalérii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.