práce

tento článek nebo sekce potřebuje odkazy, které se objevují v akreditované publikaci.
tento inzerát byl zaslán 22. ledna 2014.

práce je fyzické a duševní úsilí, které technik používá k výrobě, údržbě nebo opravě zboží, zejména stroje. Koncept se také používá k pojmenování odměny za tuto práci, tj. cena zaplacená technikovi.

pracovní tým v ocelárně v brazilském Rio de Janeiru.

nabídka práce vedle Metropolitní katedrály, Mexico City, Mexiko.

kvůli nekonzistenci slova “práce” se definice týká “práce rukou”, což dává větší smysl, pokud se říká, že práce nebo práce vykonávají lidé, pracovníci, kteří svým fyzickým a duševním úsilím vyrábějí dobro.

ruční práce může být klasifikována jako přímá nebo nepřímá. Přímá práce je ta, která se přímo podílí na výrobě hotového výrobku. Je to dílo, které lze snadno spojit s dotyčným dobrem.

náklady práce se v jednotlivých zemích liší z různých důvodů, včetně množství pracovníků v oblasti pracovních práv, které dostávají.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.