Nano – Scaled lanthan Hexaborid (LaB6) – kontrola vlastností v závislosti na typu výroby

tento článek představuje vliv výrobních metod na optické a foto-tepelné vlastnosti nano-LaB6. Nanočástice (NPs) byly vyrobeny kontinuálně ovládanou kulovou frézou nebo indukční plazmovou technologií. Zatímco různé mlecí procesy pro LaB6 byly také diskutovány za použití ethylenglykolu (EG) a brusných médií ZrO2 v předchozích pracích, zvětšená plazmová technologie představuje novou možnost získat NPs s vysokými výtěžky a úzkou distribucí velikosti. V naší práci je NPs < 100 nm dosaženo mlecími experimenty s použitím ethanolu, 1-methoxy-2-propanolu a ethylenglykolu. Dále byla intenzivně zkoumána změna parametrů broušení. Ve srovnání s frézovanými NP se nano-LaB6 ve vysoké čistotě získává plazmovou technologií a vykazuje rozdíly v barvě ,morfologii (UHR-FESEM), absorpčním chování a velikosti krystalitu (rentgen). Akrylátově zakončený starPEG (poly ethylenglykol) byl použit jako vysoce zesíťovaná síť po In-situ UV polymeraci ke stabilizaci NPs homogenně. Dále jsme se zaměřili na foto-tepelné konverzní vlastnosti lab6 disperzí v ethylenglykolu, tj. přeměnu absorbované fotonové energie na teplo a rozložení teploty kolem laserového bodu, které jsou charakterizovány IR kamerou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.