Moje povolání není manželství

manželství nikdy nebylo v mém rozlišování možností. Ze svých darů, zájmů, silných a slabých stránek jsem poznal, že moje povolání by bylo něčím zvlášť netradičním.

manželství? Nudný. Děti? Rozkošný, ale duchovní mateřství podporuje mnohem větší rodinu a je mnohem častěji opomíjeno.

druhou zastávkou mého vlaku byl jednoznačně náboženský život. Když jsem vyrůstal, všichni si mysleli, že budu jeptiškou, a moje rozhodnutí pokračovat v teologii tento dojem jen upevnilo.

navzdory mé upřímné touze, aby to fungovalo, ale rychle se ukázalo, že Bůh mě nenavrhl s ohledem na klášter.

zůstala pouze jedna možnost povolání: zasvěcený jediný život.

opravdu to bylo perfektní a tato konkrétní vidlice na silnici byla nádherně neošetřená. Můj drahý přítel a vzor Colette Kennett měl podobné povolání a naučil mě hodně o kráse takového hovoru. Přesto se vyskytly dva hlavní problémy. Za prvé, věděl jsem, že toto povolání by mě nezpochybňovalo, abych vyrostl z některých mých klíčových chyb, a-mnohem důležitější-neměl jsem skutečný klid na to, abych žil takový život.

Dnes jsem šťastně zasnoubená s mladým mužem neuvěřitelného kalibru. Úplně první povolání, které jsem vyhodil, bylo přesně to pro mě.

takže, co se změnilo? Co mě posunulo od závodění po silnici, která méně cestovala, k tomu, abych vstoupil do řady za doslova miliony budoucích nevěst?

naučil jsem se rozdíl mezi světskými, světskými manželstvími a nejvíce zřídka sledovaným povoláním ze všech: svátostným manželstvím.

světské manželství

světské manželství se nevztahuje na non-církevní svatby, i když to může. Může také odkazovat na svatby zahájené církevním obřadem z pouhé povinnosti nebo proto, že to babička požadovala, nebo pro hezké pozadí. Dokonce i manželství s nadšením uzavřená skutečnou svátostí manželství se mohou propadnout do světských manželství ignorováním jeho zvláštní milosti.

světské sňatky jsou sňatky. Jsou nízkonákladové a málo výnosné. Mohou být oblečeni jednou za rok, aby všichni Instagram tuto příležitost uznali, ale za filtrem, jsou nakonec podřadní a bez radosti.

Toto je druh manželství, pro které se lidské srdce pouze usadí.

duše je poháněna, aby naplnila prázdnotu jinými věcmi, protože je vytvořena, aby přetékala zevnitř, aby nenaplňovala své obrovské dutiny zvenčí.

světské manželství je podmíněno. Někdy je to dostačující, ale častěji vyžaduje nástroje, aby to bylo zajímavé nebo odvrátilo pozornost od do očí bijící lidskosti druhého manžela. To způsobí, že si St bude hrát s pokušeními, přejetím doprava, tajně chatování ,setkání ” jen jednou.”

říká se tomu “sekulární”, což znamená “světské” – pěkné, ale nenaplňující a nakonec procházející.

stejně jako jízda metrem je to snadné, nevýznamné a bělené závratným umělým světlem.

světské sňatky jsou pouhou (in)pohodlností a jsou všude.

ale svátostné sňatky jsou úplně jiná věc.

svátostné manželství

některá svátostná manželství začínají svátostí, ale jiná — zejména v případě těch, kteří později mají obrácení srdce-začínají dobrými srdci, která postrádají pouze zvláštní milosti. Ještě jiní jsou při svém vzniku zjevně sekulární. Ale ve všech případech, svátostné manželství nakonec vyžaduje úmyslné zapojení Boha. Bez něj svátost podléhá světskému.

svátostná manželství jsou manželství značkových značek. Stojí doslova všechno a nikdy nepřestávají nabíjet, ale odměna je stejně nekonečná. Jsou tak přetékající radostí a láskou-dokonce i v srdcervoucích dobách -, že není třeba je oblékat na výroční příspěvek. (Ačkoli, proč ne? #instaworthy)

Toto je druh manželství, po kterém lidské srdce touží.

tato vzájemná manželská snaha o svatost posiluje mysl, zatímco srdce přetéká zevnitř, bohaté na nadpřirozenou milost a lásku.

svátostné manželství je bezpodmínečné. Časem svítí více, stárne jako jeho nestárnoucí tvůrce. Je to nekonečně náročné a obtížné a-v závislosti na každodenním výběru manželů-se může kdykoli převést na světské manželství. Ale svátostné manželství nemá tendenci k devoluci. Místo toho má ze své podstaty sklon k ctnosti, k sebeobětování, k nebi. Nese manžele skrze minulé pokušení, zlozvyk, a zoufalství.

říká se tomu “svátostné”, protože je to vnější znamení vnitřní reality: nekonečná účast na samotném spojení osob sdílených samotným Bohem.

jako Horská túra je to obtížné, vyčerpávající, dechberoucí a — dokonce i v nejtemnějších nocích-třpytivé nebeské světlo.

pro manžele je to nepředstavitelné požehnání.

svátostné sňatky jsou vzácné.

volání je mnoho, ale závazky jsou málo.

zvenčí vypadá světský a svátostný téměř identicky a mnozí jsou oklamáni levnými knock-offy. Z těch, kteří chápou rozdíl, má ještě méně odvahy usilovat o božské. Dosud, veškerá odvaha na světě je nedostatečná, když chybí svátostná milost. A tak je toto povolání ve skutečnosti velmi vzácné.

takže, skrytý na očích, našel jsem skličující volání k tomuto zdánlivě nemožnému povolání. Je to vzácné, je to děsivé a nikdy jsem necítil větší klid.

moje povolání není jen manželství, je to svátostné manželství.

co je vaše?

– Forest Hempen
Marketing a komunikace Associate

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.