MinireviewMannose-6-fosfátová dráha: přehled o jeho roli v lysozomální funkci a dysfunkci

lysozomální hydrolázy jsou syntetizovány v hrubém endoplazmatickém retikulu a specificky transportovány Golgiho aparátem do trans-Golgiho sítě, ze které transportují vezikuly, aby je dodaly do endozomálního/lysozomálního kompartmentu.

vysvětlení toho, jak jsou lysozomální enzymy přesně rozpoznávány a vybírány nad mnoha jinými proteiny v trans-Golgiho síti, závisí na tom, že jsou označeny jedinečným markerem: skupinou mannóza-6-fosfát (M6P), která se přidává výhradně k n-vázaným oligosacharidům lysozomálně rozpustných hydroláz, když procházejí sítí cis-Golgiho. Tvorba markeru rozpoznávání M6P závisí na reakci zahrnující dva různé enzymy: UDP-N-acetylglukosamin 1-fosfotransferázu a α-N-acetylglukosamin-1-fosfodiester α-N-acetylglukosaminidázu.

skupiny M6P jsou pak rozpoznány dvěma nezávislými transmembránovými receptory M6P, přítomnými v trans-Golgiho síti: M6P receptorem nezávislým na kationtech a / nebo M6P receptorem závislým na kationtech. Tyto proteiny se vážou na lysozomální hydrolázy na lumenální straně membrány a na adaptiny při sestavování klathrinových povlaků na cytosolické straně. Takto, receptory M6P pomáhají balit hydrolázy do vezikul, které bud z trans-Golgiho sítě dodávat jejich obsah do endosomů, které se nakonec vyvinou do zralých lysozomů, kde nedávno dodané hydrolázy mohou začít trávit endocytovaný materiál.

výše popsaný proces je známý jako dráha závislá na M6P a je zodpovědná za transport většiny lysozomálních enzymů.

tento přehled syntetizuje současné znalosti o každém z hlavních proteinů zapojených do dráhy závislé na M6P. Poruchy v této cestě budou také řešeny, zdůrazňující poruchy lysozomálního skladování spojené se ztrátou funkce GlcNAc-1-fosfotransferázy: mukolipidóza typu II a III.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.