JPCC Worship – Christ Jesus Glorified Lyrics

Hle, sláva Páně
velký velekněz, jehož jméno je láska
můj život je napsán na jeho srdci
majestátní je náš Bůh

Probuď se, má duše, a přineste mu chválu
Pokloň se před Beránkem Božím
má duše je zakoupena jeho krví
majestátní je náš Bůh

vám naše srdce jsou dokořán
a nikdo zde nemůže skrýt
z vaší velké lásky
protože jste hodni toho všeho
Kristus Ježíš oslavil

protože náš bezhříšný Spasitel zemřel
a vstal z mrtvých
můj hříšný Spasitel duše je svobodná
milostí a milostí sama jsem zachráněna
Kristus Ježíš to všechno zaplatil
Kristus Ježíš to všechno zaplatil

Probuď mou duši
Probuď mou duši a přines mu chválu
Pokloň se před Beránkem Božím
moje duše je zakoupena jeho krví
majestátní je náš Bůh

pro vás naše srdce jsou otevřená dokořán
a nikdo zde nemůže skrýt
vaše velká láska
protože jste hodni toho všeho
Kristus Ježíš oslavil

protože náš bezhříšný Spasitel zemřel
a vstal z mrtvých
Moje hříšná duše je svobodná
milostí a milostí sám jsem spasen
Kristus Ježíš zaplaceno vše

ať se každé srdce a duše radují
vítáme Vás s chválou
buďte vítáni na tomto místě
Oslavte své jméno nejvyšší chválou
Kristus Ježíš oslavený
Kristus Ježíš oslavený

Bohu buď celá sláva
Kristu buď celá sláva

vám a všem oh Bože

vám naše srdce jsou dokořán
a nikdo se zde nemůže skrýt
před vaší velkou láskou
protože jste hodni toho všeho
Kristus Ježíš oslavil

protože náš bezhříšný Spasitel zemřel
a vstal z mrtvých
moje hříšná duše je svobodná
milostí a milost sám jsem spasen
Kristus Ježíš zaplatil vše

ať se každé srdce a duše radují
vítáme Vás s chválou
buďte vítáni na tomto místě
Oslavte své jméno nejvyšší chválou
Kristus Ježíš oslavil
Kristus Ježíš oslavil

Kristu buďte všichni sláva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.